preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bratoljuba Klaića, Bizovac

Login
Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Anketa
Dnevno provedem za računalom :

Korisni linkovi
 

Flag Counter

 

 

 

  

   
 
       
       
 
 
        
        
       
 
      

 

   

      

 

    

 

   

     

     

     

   

    

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 11. 2010.

Ukupno: 268366
Ovaj mjesec: 1731
O školi

Bizovačka škola

Nekada...

 

 „ Pučka učionica“ osnovana je u Bizovcu 1852. godine, kao uostalom i u svim većim selima Valpovštine. U početku, kao i u drugim selima, učitelj je živio u nekoj zgradi vlastelinstva, a kada je izgrađen stan, preselio se u njega. Učitelj je na uživanje dobio i nekoliko jutara zemlje koju su obrađivali stanovnici sela, čija su djeca polazila školu. Osim vođenja nastave i školskih obaveza, učitelj je i orguljao u crkvi te seljacima pisao zamolbe prema općinskoj ili županijskoj vlasti. Osamdesetih se godina 19. stoljeća bizovačka „učionica“ zvala Obća pučka obospolna škola. Nastava se odvijala posebno za dječake i posebno za djevojčice, a trajala je tri godine. Na sličan su način djelovale i škole u obližnjim selima Habjanovcima i Brođancima, koje su šezdesetih godina 20. stoljeća postale, zajedno sa školama u Cretu Bizovačkom i Samatovcima, područnim školama bizovačke škole. Godine 1979. izgrađena je školska zgrada i dvorana koja i danas zadovoljava potrebe bizovačke osnovne škole. U školi postoje kabineti i specijalizirane učionice, kuhinja za tople obroke, a školu resi i zeleni okoliš. Od 1992. godine bizovačka škola nosi ime Bratoljuba Klaića, jezikoslovca i sveučilišnog nastavnika, rođenog Bizovčanina, poznatog autora sveprisutnoga Rječnika stranih riječi.

 

...i 2015...

 

      

 

U školskoj 2023/2024. godini naša škola broji 20 razrednih odjela u kojima je raspoređen 257 učenika.

Pored Matične škole u Bizovcu sastav upotpunjuju i četiri Područne škole: Brođanci, Cret, Habjanovci i Samatovci.

Nastavu izvodi 32 učitelja u prikladno opremljenim učionicama, a rad je organiziran samo u jednoj – prijepodnevnoj smjeni.

 

Razredi  Broj učenika  Broj razrednih odjela
Matična škola   I. - IV. 66 5
PŠ Brođanci    I. - IV. 24 2
PŠ Cret    I. - IV. 19 2
PŠ Habjanovci  I. - IV. 16 2
PŠ Samatovci  I. - IV. 22 2
Predmetna nastava  V. - VIII. 110 7
Ukupno : 257 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenici su aktivno uključeni u sve oblike izvannastavnih aktivnosti, a uspješni su i u sudjelovanju na svim učeničkim natjecanjima i susretima. Posebno smo ponosni na rad i uspjehe naše ekološke skupine. Zahvaljujući predanom vodstvu nastavnice Emilije Savić i odličnoj pripremljenosti učenika, ekološka je grupa od 1998. svake godine sudionik Državnog natjecanja „Lijepa naša“. Najveći uspjeh postigli su 2004. godine, kada su se iz Novalje vratili kao državni pobjednici, predstavivši se temom „Zlatne niti bizovačke“.

Energetska obnova 

Osnovna škola Bratoljuba Klaića djeluje na području Općine Bizovac. U osnovnoškolski odgojno-obrazovni sustav uključeni su svi učenici s područja Općine. Nastava se, uz matičnu školu u Bizovcu, izvodi i u četiri područne škole: Cret, Samatovci, Brođanci i Habjanovci. U odgojno-obrazovni sustav uključeno je cca 290 učenika sa tendencijom porasta nakon dugogodišnjeg pada. Opremljenost u potpunosti zadovoljava kriterije za realizaciju svih planova i programa. U svim učioničnim prostorima instalirana je elektronička oprema i ista je spojena na internetsku mrežu. Nakon podizanja standarda prostornih uvjeta rada u područnim školama, uz financijsku pomoć osnivača - Osječko-baranjske županije i lokalne samouprave Općine Bizovac, planski je na red došla i matična škola.

Godine 2013. ulazimo u projekt Energetskog pregleda školske zgrade. S tim želimo ocijeniti postojeće stanje građevine s instaliranim tehničkim sustavima koja je građena 1979. godine. Pregled rezultira Prijedlog mjera za uspostavljanje energetskog standarda sukladno zakonskoj regulativi. Iz navedenog proizlazi da bi promatrana građevina trebala biti najmanje u energetskom razredu „C", odnosno ako bude u višem energetskom razredu, znači da je potrebno poduzeti mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine. Nakon energetskog pregleda, prema dobivenim podacima o karakteristikama ovojnice i prema potrošnji energije za grijanje i pripremu tople vode, a sve prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, zgrada škole svrstana je u pripadajući energetski razred „G" (279), dok je zgrada dvorane svrstana u pripadajući energetski razred „E" (171). Na temelju ove studije izvodivosti zaključili smo da u objektu škole postoji potencijal za implementaciju mjera energetske učinkovitosti. Procjena je pokazala da potencijala za uštedu energije ima najviše pri:

 - Sanaciji ovojnice zgrade škole

 - Sanaciji ovojnice zgrade dvorane 22

- Sanaciji krovišta zgrade škole

 - Sanaciji krovišta zgrade dvorane

- Zamjeni postojeće dotrajale stolarije

- Promjeni vrste energenata i toplinske instalacije

- Zamjeni rasvjetnih tijela

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, proširili smo projekt novom aktivnošću izrade investicijske studije. U investicijskoj studiji bilo je potrebno prikupiti veći broj detaljnih podataka vezanih na ugrađenu opremu, izvedene instalacije te sastav i djelovanje građevinskih elemenata vanjskog plašta zgrade i zatim definirati detaljnije tehnička rješenja izborom optimalnijih rješenjas aspekta investicijskih ulaganja, uštede u energiji i rokova realizacije projekta. Uz logističku podršku lokalne samouprave i financijsku pomoć našeg osnivača, Osječko-baranjske županije, izradili smo svu potrebnu projektnu dokumentaciju kako bismo se mogli natjecati na raspisanom natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Natječaj je omogućavao dodjelu sredstava radi sufinanciranja projekta povećanja energetske učinkovitosti u stambenim i nestambenim zgradama, a pravo na njih imale su jedinice lokalne i područne samouprave, trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe, među kojima smo i mi, javne ustanove. Naš natječajni projekt trebao je sadržavati ciljeve projekta s podacima o pripremljenosti projekta, odnosno spremnosti za izvođenje, ocjeni očekivanih učinaka u području energetske učinkovitosti, opis postojećeg stanja s tehničkim podacima, opis planiranog tehničkog rješenja, terminski plan provedbe projekta i povlačenja sredstava Fonda, zaokruženu financijsku konstrukciju ulaganja u projekt s naznakom vlastitih sredstava (40 %) i sredstava Fonda (60%), te energetski pregled, projektantski troškovnik opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama i rekapitulaciju troškovnika s istaknutim PDV-om u elektroničkom i tiskanom obliku.

Izjavu o osiguravanju vlastitih sredstava u iznosu od 40 % ukupne investicije dali smo na temelju odluke našeg osnivača, Osječko-baranjske županije koja je ta sredstva kroz svoj proračun osigurala. Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti na sjednici održanoj 24. srpnja 2014. godine, po podnesenim prijavama na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda, kojom je prihvaćena i naša ponuda i za koju je odobrena pomoć u visini do 53,40 % opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 1.400.000,00 kn. Zaokružena financijska konstrukcija uklapanja u projekt „Povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu OŠ Bratoljuba Klaića obnova i rekonstrukcija školske zgrade" izgleda ovako:

 - vrijednost investicije s PDV-om 2.350.116,71 kn

 - procijenjeni iznos stručnog nadzora (2%) s PDV-om 47.002,33 kn

- ukupna vrijednost investicije s PDV-om 2.397.119,04 kn

Napomena: uz odobrena sredstva Fonda u projekt se ulaže i 997.119,04 kn vlastitih sredstava. Predmet ovog projekta je: - Izvedba fasade sa termoizolacijom od kamene vune ( s obzirom na to da se radi o javnoj građevini u kojoj boravi veliki broj djece, predviđena je vatrootporna termoizolacija zbog opasnosti od posljedica izbijanja požara). Predviđena debljina termoizolacije je 14 cm da bi se dobio koeficijent prolaska topline vanjskog zida U=0,24 W/m 2K.

Sanacija ravnog krova i tavana škole izvedbom novih slojeva termoizolacije i hidroizolacije, pri čemu će koeficijent prolaska topline saniranog krova biti maksimalno U=0,20 W/m 2K. Sanacija ravnog prohodnog krova izvest će se na način da se uklone svi postojeći slojevi ravnog krova do betona za pad i svi opšavi te izvedu novi slojevi ravnog krova sa toplinskom izolacijom u debljini 20 cm, te slojevi stropa prema tavanu u debljini 18 cm. Zbog dotrajalosti i značajne začepljenosti postojećih radijatora zamjenjuju se isti. Postojeći lijevano-željezni radijatori zamjenjuju se novim aluminijskim člankastim radijatorima izrađenim procesom tlačnog lijevanja (tip Lipovica). Na radijatore se montiraju termostatski ventili s mogućnošću prednamještanja kako bi se omogućila raspodjela topline kroz radijatore, radijatorske prigušnice i odzračni pipci. Na termostatske ventile se ugrađuju termostatske glave koje omogućavaju postavljanje i održavanje poželjne temperature u prostorijama. Zbog starosti djelomične začepljenosti cijevi predviđa se zamjena dijelova cijevne mreže gdje je to potrebno. Hidrauličko uravnoteženje sustava ugradnjom balans ventila (STAD) i regulatori diferencijalnog tlaka (STAP) međusobno povezanih kapilarom. Poboljšanje energetskih svojstava građevine izmjenom postojeće stolarije i bravarije, novom, energetski učinkovitijom PVC stolarijom i aluminijska bravarija sa koeficijentima prolaska topline kompletnog otvora U=1,40 W/m 2K. Postojeća PVC stolarija, koja je nova, ne mijenja se.

- U potpunosti zamjena ugrađenih dotrajalih rasvjetnih tijela sa zasjenjenim svjetlotehničkim pokrovom i lošom optičkom karakteristikom, te velikom potrošnjom električne energije s energetski učinkovitijim rasvjetnim tijelima. Svi predviđeni radovi imaju osnovni cilj — smanjenje potrebne topline za grijanje, a samim time financijska ušteda, te smanjenje emisije CO2 Očekujemo smanjenje potrebne energije za grijanje i emisije CO2 za 76%. U otvorenom postupku zajedničke javne nabave, javni natječaj za izvođenje ovih radova raspisao je naš osnivač, Osječko-baranjska županija, krajem 2014.. godine (s obzirom da mi nismo ovlašteni za takve radnje). Po natječaju, za izvođača svih radova izabran je gospodarski subjekt Zuber d.o.o. iz Višnjevca, a za stručni nadzor gospodarski subjekt MHM inženjering d.o.o. Osijek, koji je izradio Tipski glavni projekt.  Energetska obnova zgrade OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac je završena 30. rujna 2015.godine.

Tekst:        Ante Lovrinčević                                                      Foto-galerija

Fotografije: Nevenka Glavica,

                  Srećko Vuković 

 

 

preskoči na navigaciju